Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Periodický tisk

Náklady periodického tisku jsou pravidelně zveřejňovány jednou měsíčně za daný kalendářní měsíc. V sekci Neověřená data jsou uvedeny náklady tisku, které byly zveřejněny, ale dosud nejsou ověřeny. V sekci Ověřená data jsou náklady tisku, které byly již ověřeny. Ověřování nákladů se provádí 2 x ročně. Ověřovaným obdobím je kalendářní pololetí.

Ověřování nákladů tisku probíhá v České republice od března 1993, kdy tuto službu začala organizačně a metodicky zajišťovat Unie vydavatelů. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování a ověřování nákladů tisku v plném rozsahu ABC ČR.

  • Náklady za roky 1993 - 1995 jsou v souhrnných ročních tabulkách.
  • Od roku 1996 jsou data o nákladech tisku sledována po jednotlivých měsících, kdy podle původní metodiky byly náklady časopisů zveřejňovány s měsíčním posunem od deníků, např. březen (deníky) - únor (časopisy).
  • Dne 1.1.2005 došlo v tabulkách ke sjednocení zveřejňovaného měsíce.
  • Náklady tisku novin a časopisů za roky 1993 - 2006 jsou k dispozici v tabulkách ve formátu .XLS nebo .DOC.
  • Náklady tisku od roku 2007 jsou k dispozici v tabulkách ve formátu .HTML a je možné k vyhledávání údajů o nákladech tisku použít filtry.
  • Dnem 1. 7. 2011 vstoupilo v platnost nové znění Metodiky pro ověřování nákladů periodického tisku v systému ABC ČR. Hlavní změnou je zakomponování elektronických verzí do prodaného či distribuovaného nákladu (položky EV1 a EV2). Do 30. 6. 2011 se ověřování a zveřejňování elektronických verzí řídilo samostatnou metodikou a data o elektronických verzích byla publikována v samostatných tabulkách. Nyní opět naleznete údaje o elektronické verzi v tabulkách periodického tisku.

Poznámka k suplementům: U suplementů vkládaných do více titulů se v přehledech uvádí celkový vkládaný náklad (VN) jako součet tištěných nákladů nosných titulů. V současnosti je v systému ověřování samostatně zveřejňovaným a ověřovaným titulem TV Magazín, který je vkládán do titulů Deník a Týdeník Květy, dále pak TV Pohoda, který je vkládán do regionálních týdeníků.

 

Ověřená data

2022 leden únor březen duben květen červen
2021 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2008 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2007 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec