Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Periodický tisk

Náklady periodického tisku jsou pravidelně zveřejňovány jednou měsíčně za daný kalendářní měsíc. V sekci Neověřená data jsou uvedeny náklady tisku, které byly zveřejněny, ale dosud nejsou ověřeny. V sekci Ověřená data jsou náklady tisku, které byly již ověřeny. Ověřování nákladů se provádí 2 x ročně. Ověřovaným obdobím je kalendářní pololetí.

Ověřování nákladů tisku probíhá v České republice od března 1993, kdy tuto službu začala organizačně a metodicky zajišťovat Unie vydavatelů. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování a ověřování nákladů tisku v plném rozsahu ABC ČR.

  • Náklady za roky 1993 - 1995 jsou v souhrnných ročních tabulkách.
  • Od roku 1996 jsou data o nákladech tisku sledována po jednotlivých měsících, kdy podle původní metodiky byly náklady časopisů zveřejňovány s měsíčním posunem od deníků, např. březen (deníky) - únor (časopisy).
  • Dne 1.1.2005 došlo v tabulkách ke sjednocení zveřejňovaného měsíce.
  • Náklady tisku novin a časopisů za roky 1993 - 2006 jsou k dispozici v tabulkách ve formátu .XLS nebo .DOC.
  • Náklady tisku od roku 2007 jsou k dispozici v tabulkách ve formátu .HTML a je možné k vyhledávání údajů o nákladech tisku použít filtry.
  • Dnem 1. 7. 2011 vstoupilo v platnost nové znění Metodiky pro ověřování nákladů periodického tisku v systému ABC ČR. Hlavní změnou je zakomponování elektronických verzí do prodaného či distribuovaného nákladu (položky EV1 a EV2). Do 30. 6. 2011 se ověřování a zveřejňování elektronických verzí řídilo samostatnou metodikou a data o elektronických verzích byla publikována v samostatných tabulkách. Nyní opět naleznete údaje o elektronické verzi v tabulkách periodického tisku.

Poznámka k suplementům: U suplementů vkládaných do více titulů se v přehledech uvádí celkový vkládaný náklad (VN) jako součet tištěných nákladů nosných titulů. V současnosti je v systému ověřování samostatně zveřejňovaným a ověřovaným titulem TV Magazín, který je vkládán do titulů Deník a Týdeník Květy, dále pak TV Pohoda, který je vkládán do regionálních týdeníků.

 

Ověřená data