Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Zkratky a definice

Zde najdete přehled zkratek používaných v tabulkách nákladu tisku 

TN                                   (Průměrný) tištěný náklad
P (Průměrný) náklad předplatného
PP (Průměrný) náklad pultového prodeje
OP (Průměrný) náklad ostatního prodeje
PN (Průměrný) prodaný náklad celkem
VN (Průměrný) vkládaný náklad
ŘD (Průměrný) náklad řízené distribuce
OD (Průměrný) náklad ostatní distribuce
DN (Průměrný) distribuovaný náklad
CDN (Průměrný) celkový distribuovaný náklad
Cena KS Cena konečné spotřeby pultového prodeje
Z toho do zahraničí (Průměrný) náklad výtisku prodaných do zahraničí
EV1 (Průměrný) náklad elektronické verze prodávané za minimálně 51% ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu
EV2 (Průměrný) náklad elektronické verze prodávané za 35 až 50,99 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu
--- Data nepředávána
--- V tento den titul nevychází
S Rozšířené vydání se suplementem
R Rozšířené vydání bez suplementu