Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Výsledky vstupního ověřování

Do systému ověřování ABC ČR se může zapojit každé vydavatelství, které se před samotným vstupem do systému podrobí tzv. vstupnímu ověřování, které prokáže, že účetní evidence vydavatele splňuje všechna kritéria řádného prokazování jednotlivých druhů nákladů. Vstupní ověřování se provádí za právě uplynulého pololetí (čtvrtletí) před samotným vstupem do systému dle všech ustanovení metodiky pro ověřování nákladu tisku platné v době ověřování. Za vstupní ověřování ABC ČR účtuje částky odpovídající částkám za ověřování jednoho ověřovaného období. V případě, že bylo vstupní ověřování úspěšně dokončeno, je s vydavatelem podepsána smlouva o poskytování standardních, popř. i nadstandardních služeb.