Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Ověřovaná data

Deníky jsou v přehledech nákladů tisku zveřejňovány v abecedním pořadí jako samostatná tabulka, ve které jsou uvedeny průměrné náklady denních vydání jednotlivých dnů v týdnu a denní průměr.

Suplementy jsou zveřejňovány v abecedním pořadí jako aritmetický průměr tištěných a vkládaných nákladů ve sledovaném měsíci.

Týdeníky a čtnáctideníky jsou zveřejňovány v abecedním pořadí jako aritmetický průměr tištěných a vkládaných nákladů ve sledovaném měsíci.

Měsíčníky a časopisy s delší periodicitou jsou zveřejňovány v abecedním pořadí jako náklad vydání ve sledovaném měsíci.

Údaje o časopisech typu B2B a B2C jsou zveřejňovány v samostatné tabulce ve stejném rozsahu jako ostatní periodický tisk.

Inzertní a účelové publikace jsou zveřejňovány v samostatných tabulkách (deníky, týdeníky a publikace s delší periodicitou) v abecedním pořadí jako aritmetický průměr nákladů nebo jako náklad vydání ve sledovaném měsíci.

V TABULKÁCH POUŽÍVANÉ ZKRATKY A DEFINICE:

TN

(Průměrný) tištěný náklad

P

(Průměrný) náklad předplatného

PP

(Průměrný) náklad pultového prodeje

OP

(Průměrný) náklad ostatního prodeje

PN

(Průměrný) prodaný náklad celkem

VN

(Průměrný) vkládaný náklad

ŘD

(Průměrný) náklad řízené distribuce

OD

(Průměrný) náklad ostatní distribuce

DN

(Průměrný) distribuovaný náklad

CDN

(Průměrný) celkový distribuovaný náklad

Cena KS

Cena konečné spotřeby pultového prodeje

Z toho do zahraničí

(Průměrný) náklad výtisku prodaných do zahraničí

EV1

(Průměrný) náklad elektronické verze prodávané za minimálně 51 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu

EV2

(Průměrný) náklad elektronické verze prodávané za 35 až 50,99 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu

---

Data nepředávána

---

V tento den titul nevychází

S

Rozšířené vydání se suplementem

R

Rozšířené vydání bez suplementu