Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Zprávy o auditech

Ověřovaným obdobím je kalendářní pololetí, kdy náklady daného pololetí jsou ověřovány vždy zpětně v následujícím pololetí, např. náklady za kalendářní pololetí leden až červen 2009 jsou ověřovány v období od září do prosince roku 2009. Po skončení každého ověřovaného období je pracovníky ABC ČR zpracována Závěrečná zpráva o ověřování nákladů tisku daného pololetí (viz níže), kde jsou uvedeny informace, zda tituly vyhověly všem podmínkám ověřování v systému ABC ČR, tedy zda se ověřené údaje od publikovaných dat liší více jak o 1 %, či nikoliv.

Zpráva o ověřování za 1. pololetí 2022

Zpráva o ověřování za 2. pololetí 2021

Zpráva o ověřování za 1. pololetí 2021

Zpráva o ověřování za 2. pololetí 2020

Zpráva o ověřování za 1. pololetí 2020

Zpráva o ověřování za 2. pololetí 2019

Zpráva o ověřování za 1. pololetí 2019

Zpráva o ověřování za 2. pololetí 2018

Zpráva o ověřování za 1. pololetí 2018

Zpráva o ověřování za 2. pololetí 2017

Zpráva o ověřování za 1. pololetí 2017

Zpráva o ověřování za 2. pololetí 2016

Zpráva o ověřování za 1. pololetí 2016

Zpráva o ověřování za 2. pololetí 2015

Zpráva o ověřování za 1. pololetí 2015

Zpráva o ověřování za 2. pololetí 2014

Zpráva o ověřování za 1. pololetí 2014

Zpráva o ověřování za 2. pololetí 2013

Zpráva o ověřování za 1. pololetí 2013

Zpráva o ověřování za 2. pololetí 2012

Zpráva o ověřování za I. pololetí 2012

Zpráva o ověřování za II. pololetí 2011

Zpráva o ověřování za I. pololetí 2011

Zpráva o ověřování za II. pololetí 2010

Zpráva o ověřování za I. pololetí 2010

Zpráva o ověřování za II. pololetí 2009

Zpráva o ověřování za I. pololetí 2009

Zpráva o ověřování za II. pololetí 2008

Zpráva o ověřování za I. pololetí 2008