Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Základní informace

ABC ČR (Audit Bureau of Circulations CZ – Kancelář ověřování nákladů tisku ČR), z.s. bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob a v roce 2022 změnilo právní formu na spolek. Cílem společnosti je objektivizace informací a dat na mediálním trhu, zejména v oblasti nákladů periodického tisku. Spolek funguje neziskově, nesleduje v první řadě hospodářské cíle.

Předmět činnosti je zejména:

 ·       shromažďování hlášení o nákladech tisku a jejich zpracování,

 ·       zveřejňování dat a jejich poskytování členům, zúčastněným vydavatelům, reklamním agenturám, inzerentům a členům IF ABC,

 ·       ověřování nahlášených údajů,

 ·       metodická a koordinační činnost v systému shromažďování, zveřejňování a ověřování nákladů.

ABC ČR je organizací s tripartitním zastoupením vydavatelů (Unie vydavatelů), mediálních agentur (Asociace mediálních agentur - ASMEA) a inzerentů (České sdružení pro značkové výrobky - ČSZV), kteří jsou členy spolku. Orgány spolku jsou valná hromada, předseda, revizní komise, metodická komise a řídící výbor. Byla založena 11.6.1996.

Ověřování  nákladu  periodického  tisku  probíhá v České republice od března 1993, kdy tuto službu začala organizačně a metodicky zajišťovat  Unie vydavatelů. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování a ověřování nákladu tisku v plném rozsahu společnost ABC ČR. Od roku 1999 byl spuštěn samostatný systém ověřování nákladů tisku, ve kterém je možné ověřovat náklady inzertních a účelových publikací, tedy publikací, které jsou dostupné zpravidla zdarma a slouží k propagaci firem, výrobků a služeb, k inzerci nebo k jinému komerčnímu záměru. V roce 2004 začalo ABC ČR ověřovat rovněž počty distribučních míst.

ABC ČR je nezávislým subjektem, který poskytuje všechny výše uvedené služby na základě veřejně publikovaných metodik, které byly zpracovány zástupci profesních organizací sdružených v Metodické komisi ABC ČR.