Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Inzertní a účelové publikace

Náklady inzertních a účelových publikací jsou pravidelně zveřejňovány jednou měsíčně za daný kalendářní měsíc. V sekci Neověřená data jsou uvedeny náklady tisku, které byly zveřejněny, ale dosud nejsou ověřeny. V sekci Ověřená data jsou náklady tisku, které byly již ověřeny. Ověřování nákladů se provádí 2 x ročně. Ověřovaným obdobím je kalendářní pololetí.

  • Systém ověřování nákladů inzertních a účelových publikací vznikl v roce 1997, kdy byly náklady zveřejňovány jednou za kalendářní pololetí.
  • Od prosince 1998 byly náklady zveřejňovány každý měsíc. Náklady za daný titul byly zveřejňovány v tom měsíci, ve kterém byly náklady daného titulu ověřeny.
  • Od 1.1.2007 vstoupila v platnost nová metodika pro zveřejňování a ověřování nákladů inzertních a účelových publikací, podle které jsou vydavatelé v systému povinni náklady hlásit pravidelně každý měsíc a ověřovány jsou všechny měsíce v daném roce.
  • Náklady tisku inzertních a účelových publikací za roky 1997 - 2006 jsou k dispozici v tabulkách ve formátu .XLS.
  • Náklady tisku inzertních a účelových publikací od roku 2007 jsou k dispozici v tabulkách ve formátu .HTML a je možné k vyhledávání údajů o nákladech tisku použít filtry.

Ověřená data