Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Vydavatelství v systému

Ověřování nákladů probíhá ve dvou samostatných systémech – ověřování nákladů periodického tisku a ověřování nákladů inzertních a účelových publikací. Vydavatelé mohou být v obou těchto systémech zároveň. Každý systém ověřování má svoji metodiku, kde jsou popsána pravidla, dle kterých se provádí zveřejňování a ověřování nákladů tisku. Součástí systému pro ověřování nákladů inzertních a účelových publikací je možnost v rámci nadstandardních služeb ověřovat počty distribučních míst.