Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Organizační struktura

ABC ČR je organizací s tripartitním zastoupením vydavatelů (Unie vydavatelů), reklamních agentur (Asociace mediálních agentur - ASMEA) a inzerentů (České sdružení pro značkové výrobky- ČSZV), kteří jsou členy spolku. Orgány spolku jsou valná hromada, předseda, revizní komise, metodická komise a řídící výbor.

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada ABC ČR. Členy valné hromady jsou zástupci Unie vydavatelů, Asociace mediálních agentur a Českého sdružení pro značkové výrobky s hlasovacím právem v poměru 3:1:1 (UV:ASMEA:ČSZV).

Složení Valné hromady ABC ČR:
Ing. Václav Mach (Unie vydavatelů)
Mgr. Lukáš Horák (ČSZV)
Mgr. Ondřej Novák (ASMEA)

Hospodaření spolku kontroluje Revizní komise ABC ČR. O výsledku kontroly předkládá zprávu valné hromadě. Revizní komise má tři členy, kteří jsou zástupci tří výše uvedených organizací.

Složení Revizní komise ABC ČR:
PhDr. Jan Pochman (Unie vydavatelů)
Mgr. Lukáš Horák (ČSZV)
Mgr. Ondřej Novák (ASMEA)

ABC ČR je nezávislým subjektem, který poskytuje služby na základě veřejně publikovaných metodik zpracovaných zástupci profesních organizací zastoupených v Metodické komisi ABC ČR. Metodická komise provádí odbornou kontrolu činnosti spolku, řeší sporné případy ověřování, projednává a schvaluje případné návrhy na změnu metodik a doporučuje metodiky ke schválení valné hromadě. Metodická komise má nejméně 5 členů. 3 členy metodické komise jmenuje Unie vydavatelů jako zástupce ověřovaných médií, každý z dalších členů spolku jmenuje jednoho člena metodické komise.

Složení Metodické komise ABC ČR:
Libor Berka, CZECH NEWS CENTER, a. s. (zástupce Unie vydavatelů)
Kateřina Jelínková, MAFRA, a. s. (zástupce Unie vydavatelů)
Jiří Mašita, BORGIS a. s. (zástupce Unie vydavatelů) 
Simona Jůzová, VLTAVA LABE MEDIA a.s. (zástupce Unie vydavatelů)
Jan Ecker, BURDA Praha, spol. s r. o. (zástupce Unie vydavatelů)
Jan Schönfeld, ECONOMIA a. s. (zástupce Unie vydavatelů) 
Mgr. Lukáš Horák, ČSZV (zástupce ČSZV)
Mgr. Ondřej Novák, ASMEA (zástupce ASMEA)

Statutárním orgánem spolku je Předseda ABC ČR, který je v rámci svých pravomocí oprávněn jednat jeho jménem. Předseda ABC ČR je současně předsedou Metodické komise ABC ČR. Je odpovědný za reprezentaci spolku navenek. Předsedou je zástupce Unie vydavatelů, kterého na návrh Unie vydavatelů volí a odvolává valná hromada.

Předseda ABC ČR: Simona Jůzová

Za denní činnost spolku je zodpovědný Manager ABC ČR.  

Manager ABC ČR: Martina Čermáková

Auditor: Jana Nováková

Office Manager: Monika Lenerová