Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Oznámení o změně právní formy společnosti

4. ledna 2022

S účinností zápisu od 1.1.2022 naše společnost změnila právní formu ze zájmového sdružení právnických osob na spolek a svůj název na: ABC ČR (Audit Bureau of Circulations CZ – Kancelář ověřování nákladů tisku ČR), z.s.


Oznámení o změně právní formy společnosti

Vážení obchodní partneři, zákazníci, dodavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1.1.2022 naše společnost ABC ČR (Audit Bureau of Circulations – Kancelář ověřování nákladu tisku), IČ: 65990170 se sídlem Pobřežní 370/4, Karlín, 186 00 Praha 8, založená již v roce 1996 a do 31.12.2021 zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 58767,

změnila právní formu ze zájmového sdružení právnických osob na spolek.

V souvislosti se změnou právní formy společnost změnila svůj název na:

ABC ČR (Audit Bureau of Circulations CZ – Kancelář ověřování nákladů tisku ČR), z.s.

Tato změna se projevila ve spolkovém rejstříku s účinností zápisu od 1.1.2022 pod spisovou značkou L 75602.

Ostatní identifikační údaje společnosti, tj. IČ, DIČ, bankovní spojení, poštovní a e-mailové adresy a telefonní čísla zůstávají beze změny.

Změnou právní formy původní společnost nezanikla, pouze se změnily její vnitřní právní poměry. Veškeré právní vztahy a uzavřené smlouvy zůstávají nadále v platnosti a není zapotřebí žádné jejich úpravy.

Platný výpis naleznete také na linku:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=859173&typ=PLATNY